Prelegenci

dr inż. Tadeusz Klimek

Autor Standardu wyceny środków i megaukładów technicznych Fundacji BOMIS

Maria Kalwasińska

Członek Zarządu/CRO Pekao Leasing Sp. z o.o.

Andrzej Sugajski

Dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu

Lech Stabiszewski

Członek Zarządu Idea Getin Leasing S.A. odpowiedzialny za ocenę ryzyka

Mateusz Andrzejak

Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u, członek reprezentant Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS

Edyta Krzywicka

Dyrektor Biura Weryfikacji Wartości Zabezpieczeń Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

Rafał Jabłoński

Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u, specjalista ds. oceny zgodności formalno – prawnej maszyn i urządzeń

Tomasz Gołaszewski

Dyrektor w departamencie zarządzania aktywami Siemens Finance sp. z o.o.

Maryla Delega

Główny ekspert w Biurze Weryfikacji Wartości Zabezpieczeń Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

Wojciech Gruchoła

Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS, specjalista ds. wyceny wartości specjalistycznego sprzętu medycznego

Marzena Raźniewska – Półkoszek

Prezes Fundacji BOMIS®