PROGRAM

 • 9.30 - 10.00  

  Recepcja uczestników, przekazanie materiałów
  konferencyjnych, rozmowy indywidualne.

 • 10.00 – 10.20 Marzena Raźniewska-Półkoszek, Andrzej Sugajski

  Powitanie gości, przedstawienie łączących uczestników zagadnień.
  Liczby, fakty, rezultaty – rynek zleceń na wyceny i opinie o wartości środków i megaukładów technicznych ex ante i ex post w procesie inwestycyjnym.

 • 10.20 - 11.00 dr inż. Tadeusz Klimek Eur Ing

  Jak patrzeć i widzieć, czyli ukryte źródła defraudacji na przykładach z praktyki rzeczoznawcy wyceniającego.

 • 11.00 – 11.30 Edyta Krzywicka, Maryla Delega

  Dobre praktyki weryfikacji jakości i wartości zabezpieczeń inwestycji wdrożone w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • 11.30 – 11.45  

  Przerwa, rozmowy kuluarowe.

 • 11.45 – 12.15 mgr inż. Mateusz Andrzejak, Beng

  Na tropie innowacyjnych przekrętów w gospodarce 2.0, czyli wartość ex post inwestycji szacowanych na zlecenie prokuratury i sądu.

 • 12.15 – 12.45 Maria Kalwasińska

  Dobre praktyki weryfikacji jakości i wartości zabezpieczeń inwestycji wdrożone w Pekao Leasing Sp. z o.o.

 • 12.45 – 13.15 mgr inż. Wojciech Gruchoła

  Wartość rynkowa tomografu, wideobronchoskopu czy resuscytatora - gdzie lekarzowi wolno się pomylić, a firmie leasingowej nie?

 • 13.15 – 13.45 Tomasz Gołaszewski

  Dobre praktyki weryfikacji jakości i wartości zabezpieczeń inwestycji wdrożone w Siemens Finance sp. z o.o.

 • 13.45- 14.30  

  Przerwa obiadowa.

 • 14.30 – 15.00 Rafał Jabłoński

  Znak CE, deklaracja WE, czyli „polisa OC” firmy finansującej maszyny eksploatowane na ternie Unii Europejskiej.

 • 15.30- 16.00 Lech Stabiszewski

  Członek Zarządu Idea Getin Leasing S.A. odpowiedzialny za ocenę ryzyka.

 • 16.00 – 16.15  

  Przerwa.

 • 16.15 – 16.45  

  Sesja warsztatowa - konstruktywne wnioski, propozycje działań profilaktycznych.
  Uczestnicy podzieli zostaną na dwie grupy:

  Grupa A – przedstawiciele banków i firm leasingowych
  Lider grupy: Tomasz Gołaszewski, Siemens Finance sp. z o.o.

  Grupa B – rzeczoznawcy ds. szacowana wartości środków i megaukładów technicznych
  Lider grupy – dr in. Tadeusz Klimek – BOMIS Porozumienie Rzeczoznawców

 • 16.45 – 17.00  

  Podsumowanie wyników pracy warsztatowej
  Ustalenie formy komunikacji uczestników III Forum BOMIS 2018 w celu rozwijania rozwiązań wypracowanych podczas sesji warsztatowej.