PROGRAM

 • Cele spotkania


  - wymiana doświadczeń między podmiotami finansującymi inwestycje, jakimi są środki i megaukłady techniczne, a rzeczoznawcami wyceniającymi ich wartość w zakresie podejścia do oceny i wyceny wartości przedmiotu finansowania;
  - prezentacja badania eksperckiego pt. Czy standaryzacja oceny i wyceny środków i megaukładów technicznych [potocznie: maszyn i urządzeń] finansowanych przez banki i firmy leasingowe jest potrzebna?
  - dostarczenie wiedzy uczestnikom konferencji na temat sprawdzonych w praktyce rzeczoznawczej sposobów weryfikacji jakości i wartości, a także legalności środków i megaukładów technicznych finansowanych przez banki i firmy leasingowe;
  - prezentacja propozycji normalizacji wymagań zasadniczych w bankach i firmach leasingowych na podstawie Standardu BOMIS-u.

 • Materiały dla uczestników

  - narzędzie algorytmizacji procesu oceny spełniania wymagań zasadniczych w wersji elektronicznej i drukowanej;
  - rezultat badań eksperckich w formie drukowanej;
  - konspekty wystąpień prelegentów w wersji drukowanej;
  - Standard BOMIS-u w formie publikacji ISBN.

 • AGENDA SPOTKANIA

 • 9.30 - 10.00  

  Recepcja uczestników, przekazanie materiałów
  konferencyjnych, rozmowy indywidualne.

 • 10.00 – 10.15 Marzena Raźniewska-Półkoszek - Fundacja BOMIS

  Powitanie gości, przedstawienie łączących uczestników zagadnień.

 • 10.15 - 10.50 Sebastian Sobieraj - Związek Banków Polskich

  Finansowanie maszyn przez banki ze wsparciem instrumentów finansowych programów UE

 • 10.50 – 11.30 Mariusz Kostecki - Siemens Finance

  Standaryzacja wymagań w firmie leasingowej wobec podmiotu, przedmiotu i niezależnego rzeczoznawcy

 • 11.30 – 11.45  

  Przerwa, rozmowy kuluarowe.

 • 11.45 – 12.25 dr Jerzy Głuszyński - Instytut Badawczy ProPublicum

  Prezentacja raportu z badania eksperckiego przeprowadzonego wśród pracowników banków i firm leasingowych pt. Czy standaryzacja oceny i wyceny środków i megaukładów technicznych [potocznie: maszyn i urządzeń] finansowanych przez banki i firmy leasingowe jest potrzebna?

 • 12.25 – 13.15 dr inż. Tadeusz Klimek - autor Standardu BOMIS-u

  Propozycja normalizacji wymagań zasadniczych w bankach i firmach leasingowych na podstawie Standardu BOMIS-u.

 • 13.15- 14.15  

  Przerwa obiadowa.

 • 14.15 – 14.45 dr inż. Tadeusz Klimek - autor Standardu BOMIS-u

  Prezentacja narzędzia algorytmizacji oceny przedmiotu finansowania w bankach i firmach leasingowych

 • 14.45 – 15.15 Iwona Harbuz i Wojciech Gruchoła - rzeczoznawcy BOMIS

  Przykłady z praktyki rzeczoznawców wyceniających wg Standardu BOMIS-u na zlecenie banków i firm leasingowych

 • 15.15 – 15.30  

  Przerwa, rozmowy kuluarowe

 • 15.30- 16.00 Mateusz Andrzejak, Rafał Jabłoński - rzeczoznawcy BOMIS

  Przykłady z praktyki rzeczoznawców audytujących i oceniajacych wg Standardu BOMIS-u stan faktyczny aktywa leasingowego i zabezpieczenia kredytu

 • 16.00 – 16.20 Marzena Raźniewska-Półkoszek - Fundacja BOMIS

  Dyskusja uczestników, wnioski, podsumowanie

 • 16.20  

  Zakończenie