ZGŁOSZENIE

IV FORUM BOMIS® WYCENY 2019

Finansowanie maszyn przez banki i firmy leasingowe – standaryzacja wymagań zasadniczych


Poznań, 15 października 2020 r.
Cena podana zostanie wkrótce.
Zebrane środki finansowe przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji BOMIS.